Gebruikersnaam     Paswoord  
 
 
 
 
 

Wat is de Posthoorn?

De Posthoorn vzw is een Maatwerkbedrijf, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Doel

Doelstelling is het realiseren van duurzame tewerkstelling voor personen die om diverse redenen moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om personen met een psycho-sociale problematiek, een handicap of een andere arbeidsbeperking. De Posthoorn biedt werkervaring met het oog op integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

Visie

We doen dit door het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten waarbij de participatie van de doelgroep vooropstaat en gewerkt wordt aan het verhogen van competenties. Door het ervaringsgericht werken verbeteren de kansen op doorstroom.

We streven dit na door het maken/leveren van een kwaliteitsvol product of dienst voor een breed en trouw klantenpubliek.

We staan daarbij open voor elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals duurzaamheid, diversiteit, voorrang aan kwaliteitsvolle arbeid, aandacht voor milieu en samenleving.


Historiek

De Posthoorn vzw begon haar activiteiten in 1987: het aanbieden van opleiding en werkervaring in een activeringstraject naar werk op de gewone arbeidsmarkt. De eerste activiteiten betroffen een boerderij. In 1988 werd een naai-atelier opgestart en werd ook begin gemaakt van een kleine tuindienst.

De voormalige boerderij van de kolenmijn van Beringen fungeerde van meet af aan als uitvalsbasis. Hier werden in die eerste jaren ook de eerste stappen gezet naar het bereiden van voedingswaren.

Het initiatief tot de vzw kwam er door het gezamenlijk streven van verantwoordelijken uit de scholen en het PMS voor het buitengewoon onderwijs te Beringen, de Overleggroep Welzijnswerkers kanton Beringen, ondersteund door Streekontwikkeling West-Limburg.

In 1994 werd erkenning verkregen als sociale werkplaats, in het kader van de door de nieuwe, door de Vlaamse Gemeenschap uitgewerkte regelgeving inzake de erkenning en ondersteuning van sociale werkplaatsen.

In gans Vlaanderen kwamen soortgelijke initiatieven tot de bevinding dat toegang tot de arbeidsmarkt slechts voor een beperkt deel van de doelgroep haalbaar was en dat leidde tot het besef van de noodzaak tot creatie van duurzame, beschermde tewerkstelling van laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden.

Ook in 1994 werd, naast de reeds bestaande hoevewinkel een taverne/restaurant geopend. In 2004 werd een strijkdienst opgestart, mede erkend in het kader van de regelgeving op de dienstencheques.

Sinds 1 april 2015 is De Posthoorn erkend als Maatwerkbedrijf. Met een nieuwe regelgeving creëert de Vlaamse Overheid een uniform subsidiekader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking.

De VDAB gaat na in hoeverre een werkzoekende in aanmerking komt voor tewerkstelling binnen een Maatwerkbedrijf. Geïnteresseerden richten zich dan ook best naar hun lokale werkwinkel.

Momenteel heeft de vzw De Posthoorn een erkenning voor 47 VTE jobs voor doelgroepwerknemers. De erkenning geldt voor de afdelingen groendienst, naai-afdeling en bereiding en hoeveverkoop van voedingswaren. In de strijkdienst werken daarnaast ook nog 4 doelgroepwerknemers.

In totaal stelt de vzw nu ongeveer 75 doelgroepwerknemers te werk en een 16-tal personen in de begeleiding en omkadering.